Mozilla Maintenance Service 53.0.0.6312

Mozilla Maintenance Service 53.0.0.6312

Mozilla - Open Source - ra khỏi 255 phiếu
4 Stars User Rating
Firefox bây giờ cài đặt một dịch vụ tùy chọn gọi là dịch vụ bảo trì Mozilla. Dịch vụ này cho phép Firefox để cài đặt bản cập nhật mà không đòi hỏi bạn phải bấm vào có trong hộp thoại Windows User Account Control (UAC).

Tổng quan

Mozilla Maintenance Service là một Open Source phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Mozilla.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 285.696 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Mozilla Maintenance Service là 53.0.0.6312, phát hành vào ngày 21/04/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/04/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 52.0.2.6291, được sử dụng bởi 28% trong tất cả các cài đặt.

Mozilla Maintenance Service yêu cầu bất kỳ hệ điều hành Windows để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên.

Người sử dụng của Mozilla Maintenance Service đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Mozilla Maintenance Service!

Cài đặt

người sử dụng 285.696 UpdateStar có Mozilla Maintenance Service cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản